تشخیص اصالت بلبرینگ

بلبرینگ های غیر اصلی در صنعت

یکی از مشکلات اصلی صنعت ایران زیاد شدن روز افزون قطعات تقلبی در زمینه های گسترده صنعتی است. در زمینه بلبرینگ معمولا برینگ ها و رولبرینگ های تقلبی با قیمتی نازل عرضه می شوند. به دلیل اصلی نبودن و کیفیت پایین مواد مصرفی کارایی لازم جهت برطرف کردن نیاز صنعت را در بلند مدت ندارند. بعضا این بلبرینگ های فیک به قطعات دیگر آسیب می زنند. باید در نظر داشت که وفور اجناس تقلبی که به جای قطعات اصلی به فروش میرسند می تواند به طور کلی باعث شکست یک پروژه و حاصل کار بشود. اصالت بلبرینگ یکی از ذغدغه امروز صاحبان صنعت محسوب می شود. چرا که بدون راستی آزمایی بلبرینگ ها پروژه صنعتی در معرض تعلیق یا حتی شکست قرار می گیرد. بلبرینگ اصلی می تواند با طول عمر بالاتر خود و کارایی بهتر این نگرانی را رفع کند.

شرکت‌های بزرگ تولید کننده بلبرینگ با ایجاد اپلیکیشن‌های مخصوص راستی آزمایی بلبرینگ شما را از اصالت بلبرینگ دریافتی خود مطلع می کند. برای مثال شما می توانید با استفاده از برنامه ی اصلی شرکت های NSK, FAG , SKF که در زیر لینک آنها آورده شده، اصالت بلبرینگ های دریافتی خود را راستی آزمایی کنید.

اپلیکشین های راستی آزمایی اصالت بلبرینگ