کوپلینگ شفت خور انعطاف ناپذیر پیچشی

Torsionally Rigid Shaft Couplings

کوپلینگ دنده ای

RDZ 03

RDZ 02

RDZ 01

کوپلینگ دیسکی

RDL 03

RDL 02

RDL 01

کوپلینگ های انعطاف پذیر

RDA 04

RDA 03

RDA 02

RDA 01

برای ثبت درخواست، میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید یا اسناد درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

09126974300

sales@persiarobot.com