کوپلینگ شفت خور انعطاف ناپذیر

 Rigid Shaft Coupling

Flange-Couplings

EEO

TBO

برای ثبت درخواست، میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید یا اسناد درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

09126974300

sales@persiarobot.com