کوپلینگ های راه آهنی فلندر

Flender Railway Couplings

چه بین موتور و واحد دنده، یا بین واحد دنده و محور، کوپلینگ های ریلی FLENDER هزاران بار خود را تقریباً در هر نوع وسیله نقلیه ریلی در سراسر جهان ثابت کرده اند.

GKG CARDAN JOINT COUPLING

LBK LINK COUPLING

MBG MEMBRANE COUPLING

LBK LINK COUPLING

برای ثبت درخواست، میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید یا اسناد درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

09126974300

sales@persiarobot.com