کوپلینگ های هیدرودینامیک فلندر

Flender Hydrodynamic Couplings

به خصوص در کاربردهای سخت، اجزای درایو و ماشین‌های پردازش در معرض بارهای شدید هستند. کوپلینگ های FLUDEX استارت و حداکثر گشتاور را محدود می کنند و به عنوان یک کمک راه اندازی برای موتور و به عنوان محافظت از اضافه بار در صورت بروز حادثه عمل می کنند. آنها همچنین میرایی و جداسازی نوسان دوار را فراهم می کنند و در نتیجه نیروهای بازگرداننده را به حداقل می رساند.

کوپلینگ های سیال طبق اصل Föttinger عمل می کنند. قطعات کوپلینگ در سمت ورودی و خروجی به صورت مکانیکی به هم متصل نیستند و بنابراین بدون سایش هستند. گشتاور توسط حرکت سیال در کوپلینگ منتقل می شود که توسط تیغه های شعاعی شتاب می گیرد.

FLUDEX FLUID COUPLING

برای ثبت درخواست، میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید یا اسناد درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

09126974300

sales@persiarobot.com