بلبرینگ اسپیندل

اسپیندل برینگ ها و صنعت ماشین ابزار

در صنعت ماشین ابزار نیاز بیش از پیش به شکل دادن مواد مختلف مسئله استفاده از اسپیندل ها را به وجود می آورد. این قطعه مکانیکی از طریق چرخش با سرعت و فشار بالا می تواند نیاز های صنعت خود را برطرف کند. با توجه به رشد ماشین کاری مدرن، ابزار های ماشین کاری نیاز دارندتا سریع تر، دقیق تر، و با ماندگاری بیشتر ساخته شوند. بلبرینگ ها بخشی حیاتی برای ارتقا و هدایت حرکاتاسپیندل هستند. استفاده از بلبرینگ های با کیفیت بالا بازدهی را افزایش می دهد که در نتیجه آن فرسودگی و خرابی های ممکن کمتر می شود.

Spindle-bearing

نیاز به بلبرینگ ها در صنعت ماشین ابزار

با پیشرفت دستگاه های CNC ، دستگاه های تراشکاری و ماشین ابزار باید دقیق تر و کار آمد تر باشند. هدف کلی بلبرینگ های اسپیندل بهبود حرکت های قطعه اسپیندل است تا بهترین و دقیق ترین عملکرد ماشین ابزار حاصل شود. بلبرینگ ها بر روی سرعت، چرخش، لرزش، دقت و دمای ماشینابزار تاثیر می گذارد که در نهایت بر روی کیفیت کالای نهایی اثر خواهد گذاشت. ویژگی بلبرینگ های اسپیندل عبارت است از:
  • مناسب برای سرعت های بالا
  • دقت بالا
  • نصب و استفاده به صورت جفت
بلبرینگ های اسپیندل از نوع برینگ تماس زاویه ای و همچنین تک ردیفه هستند. این برینگ ها می توانند به صورت محوری و همینطور شعاعی و یا به صورت ترکیبی نیروها را جذب کنند وبرای بالاترین نیاز های فوق دقت، استحکام، افزایش سرعت و کاهش اصکاک با توجه به تلرانس خیلی محدودشان مناسب هستند. اسپیندل برینگ ها نمیتوانند از هم باز شوند و برای ترمیم نا هم ترازی های زاویه ای نیز مناسب نیستند. آنها بهه صورت اصلی نقش برینگ اسپیندل اصلی در ماشین ابزار ها دارند.
spindle-1

استاندارد و نحوه طراحی اسپیندل برینگ ها

استاندارد ابعاد کلی اسپیندل برینگ ها در DIN 628-6 (بلبرینگ تک ردیفه، زاویه تماس های°15و°25 )، DIN 616 (بلبرینگ های غلتشی)، و ISO 15 (بلبرینگ های شعاعی).