کوپلینگ های بدون واکنش فلندر

Backlash Free Couplings

کوپلینگ های بدون واکنش Flender به عنوان یک رابط مدولار بین موتور و ماشین کار عمل می کنند تا از انتقال توان قابل اعتماد و بدون واکنش در درایوهای سروو و موقعیت یابی اطمینان حاصل کنند.

SIPEX

BIPEX-S

برای ثبت درخواست، میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید یا اسناد درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

09126974300

sales@persiarobot.com